Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2013

arytmia-uczuc
arytmia-uczuc
Chcę cię mieć dla siebie. Nie chcę się tobą dzielić. Chcę być centrum twojego wszechświata. 
— E L James, 'Nowe oblicze Greya'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viadancewithme dancewithme
arytmia-uczuc
2382 9901
Reposted fromloveproof loveproof viadancewithme dancewithme
arytmia-uczuc
Padał śnieg, świeciło słońce, a ja myślałam o tym, jaki śnieg i jakie słońce ty widzisz.
— Janusz Leon Wiśniewski, "Bikini"
arytmia-uczuc
- Co ty mi robisz?
- O to samo mogłabym spytać ciebie
— E.L. James "50 twarzy Greya"

January 22 2013

arytmia-uczuc
9142 6f90 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viapsychora psychora
arytmia-uczuc

– Jak nazywają się te palce, ten i ten, i ten?

– Te palce to kciuk, wskazujący, środkowy, serdeczny, w lewej ręce to spod serdecznego palca idzie żyła prosto do serca. Dlatego się nosi pierścionek zaręczynowy…

– Mogę dotknąć twojego serdecznego palca? To tak jakbym dotykał twojego serca.

— Podanie o miłość
Reposted fromatramentowa atramentowa viapsychora psychora
arytmia-uczuc

To chyba normalne, że czasami chciałabym usłyszeć ciche, ciemne, drżące "tęskniłem, tak cholernie tęskniłem"...

— zwierzenia do butelki
Reposted fromniewyslowiona niewyslowiona viapsychora psychora
arytmia-uczuc
arytmia-uczuc
nie spierdolę tego roku.
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viafilizanka filizanka
arytmia-uczuc
Chcę cię mieć dla siebie. Nie chcę się tobą dzielić. Chcę być centrum twojego wszechświata. 
— E L James, 'Nowe oblicze Greya'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viafilizanka filizanka
arytmia-uczuc
Reposted fromcefuj cefuj vianikotyna nikotyna
5331 6f74
Reposted fromAidenCorey AidenCorey vianikotyna nikotyna
6255 82d2 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vianikotyna nikotyna

January 21 2013

arytmia-uczuc
Nie gaśmy petów, na otwartych sercach.
— S.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunwelcome unwelcome
arytmia-uczuc

(...) ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, wiedz, że depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać (...)

— Wojciech Kuczok
Reposted frommhsa mhsa viaunwelcome unwelcome
arytmia-uczuc
arytmia-uczuc
- Mój drogi...
- Moja droga. I twoja droga. Tak się szelestnie przecięły. Śniły mi się twoje buty obok moich.
— Kuczok, Senność
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakillingmesoftly killingmesoftly

May 15 2012

arytmia-uczuc
9006 fd8e 500
Reposted fromdranger dranger viazdradliwawena zdradliwawena
arytmia-uczuc
4904 e984
Reposted fromabsstract absstract viazdradliwawena zdradliwawena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl